Telefon: 691-777-034

Email: osptrzesniew@op.pl

2024

Zdarzenia 2024

W dniu 23.02.2024r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza odwiedziła Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kole oraz Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą. Podziękowania kierujemy dla funkcjonariuszy PSP w Kole za ciepłe przyjęcie, omówienie i zaprezentowanie sprzętu ratowniczo - gaśniczego jaki znajduje się na wyposażeniu oraz dla Komendanta Powiatowego PSP w Kole za umożliwienie wizyty. Podziękowania kierujemy również dla Starszego Dyżurnego Stanowiska Kierowania za wtajemniczenie w zasady funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Kole, które odgrywa bardzo ważną rolę podczas przyjmowania oraz dysponowania do zdarzeń sił i środków na terenie naszego powiatu.
Podczas wizyty był obecny również Prezes jednostki OSP Trzęśniew druh Rossa Mirosław wraz z opiekunami.
 
 
 
 
 
 

W dniu 23.02.2024r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz z Prezesem OSP Trzęśniew druhem Mirosławem Rossą oraz opiekunami MDP druhna Andżeliką Okupną, druhna Wiktorią Perek oraz dh. Bartoszem Szmagaj brali udział w zajęciach na wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych w Kole. Podziękowania kierujemy dla Starostwa Powiatowego w Kole, za możliwość udziału w zajęciach oraz ciepły posiłek. Podziękowania kierujemy również dla kmdr por. Roberta Jokla za omówienie technik posługiwania się bronią oraz za przeprowadzenie konkurencji. Dziękujemy Pani dyrektor oraz pracownikom ZST w Kole za ciepłe przyjęcie oraz miło spędzony czas. Dziękujemy Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej za obecność, udział i wspólna zabawę.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W nocy 18.02.2024r. o godz. 01:05 Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole zadysponowało zastęp GBA 3/24 VOLVO OSP Trzęśniew do pożaru sadzy w przewodzie kominowym w miejscowości Dobrów gm. Kościelec.

W działaniach udział brały siły i środki:

GCBA JRG Koło,

SHD JRG Koło

GBA KSRG Ruszków Pierwszy,

GBA KSRG Trzęśniew,

Policja.

  

W dniu 22.02.2024r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza brała udział w kolejnym Turnieju Piłki Nożnej w Kole pod tytułem Ferie z MOSIR. Jesteśmy dumni z młodzieży, która potrafi tworzyć tak zgrany zespół oraz dba o swoją sprawność fizyczną.
Podczas zmagań sportowych był obecny Prezes OSP druh Rossa Mirosław oraz opiekunowie druh Wiktoria Perek oraz druh  Bartosz Szmagaj ale także członkowie MDP, którzy kibicowali naszej drużynie. Po powrocie do jednostki na zawodników czekał mały poczęstunek od Prezesa OSP Trzęśniew. 😉🚒 🚒 🚒 🚒 🚒 
 
 
 
 
 
 

W dniu 17.02.2024 r. w naszej jednostce odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2023 rok.

Podczas zebrania podsumowano działalność za 2023 rok, sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes jednostki druh Mirosław Rossa, Sprawozdanie finansowe za 2023 rok oraz plan finansowy na 2024 rok przedstawił Skarbnik druh Marcin Michałowski, sprawozdanie Komisji  Rewizyjnej przedstawiła druh Radosław Rossa. Komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i planem finansowym na rok 2024 zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP Trzęśniew. Członkowie OSP jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi.

W zebraniu uczestniczyło wielu zacnych gości:

Senator Rzeczy Pospolitej Polskiej Pan Leszek Galemba,  V-ce Starosta  powiatu Kolskiego Pan Sylwester Chęciński,  Wójt Gminy Kościelec Pan Dariusz Ostrowski,  Z –ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole  bryg. Arkadiusz Wypiór, Sekretarz Gminy Kościelec Pan Krzysztof Nawrocki, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Kościelcu druh Józef Pacholski, Komendant Gminny ZOSP RP w Kościelcu druh. Marek Straszewski, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzymowie  druh Julian Tomicki, Prezes Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Pan Grzegorz Fiałkowski, V-ce Prezes ZOSP RP w Kościelcu druh Tomasz Krupa, V – ce Prezes ZOSP RP w Kościelcu druh Mirosław Bartosik, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole Pan Jarosław Kawka, Radny sołectwa wsi Trzęśniew  Pan Jacek  Ziętek,  Dzielnicowy Gminy Kościelec asp. Paweł Zając, Podleśniczy Nadleśnictwa Koło Pan Dariusz Kunicki, Druh naszej jednostki ksiądz Tomasz Jener, Delegacja OSP Straszków,

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, druhnom i druhom za przybycie na zebranie. To potwierdza, i nas umacnia w tym co robimy. Jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy w następny rok.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.