Telefon: 691-777-034

Email: osptrzesniew@op.pl

2019

Zdarzenia 2019

W dniu 24.09.2019 Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole zadysponowało zastęp GBA 3/24 VOLVO OSP Trzęśniew do Koła na ćwiczenia w zakładzie podwyższonego ryzyka ,,Konimpex''zajmującego się obróbką sadzy, kauczuku i wyrobów pochodnych.

W działaniach udział brały zastępy :

GBA JRG Koło,
GCBA JRG Koło,
SHD JRG Koło,
SLRr JRG Koło,
GBA OSP Trzęśniew,
GCBA OSP Koło nad Wartą,
GBA OSP Kłodawa.

 

 

 

W dniu 21.09.2019  o godzinie 20:20 Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole zadysponowało zastęp GBA 3/24 VOLVO  OSP Trzęśniew do miejscowości Kościelec na ulicę Długą celem oświetlenia miejsca zdarzenia w którym doszło wcześniej do wypadku drogowego.

W działaniach udział brały zastępy : 
GBA 3/24 VOLVO OSP Trzęśniew.

 

W dniu 14 września 2019 w sobotę  w strażnicy OSP Trzęśniew  odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego  GBA 3/24 VOLVO FLD 3 dla jednostki OSP Trzęśniew. W przekazaniu samochodu ratowniczo – gaśniczego  udział wzięło wielu zacnych gości: Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman, Poseł na Sejm Rzeczy Pospolitej Polskiej Leszek Galemba, delegacja Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w składzie:  st. bryg. Sławomir Dzielnicki - zastępca dyrektora Biura Kontroli, Skarg  i Wniosków, st. bryg. Sławomir Zając – naczelnik w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń oraz mł. bryg. Zofia Zarzycka – naczelnik w Biurze Kontroli, Skarg  i Wniosków,  Prezes WFOŚiGW w Poznaniu Jolanta Ratajczak i jej zastępca Aleksandra Durkowska, zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu mł.bryg. Arkadiusz Przybyła, Wiceprezesi   Zarządu  Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Ryszard Kasiorek i Andrzej Piaskowski, Starosta Kolski Robert Kropidłowski oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kole, Wicestarosta Sylwester Chęciński, Komendant Powiatowy PSP w Kole bryg. Krzysztof Żurawik, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kole mł, bryg. Arkadiusz Wypiór, Wójt Gminy Kościelec Dariusz Ostrowski, Wice Wójt Gminy Kościelec Patrycja Zielińska, Skarbnik Gminy Kościelec Beata Wawrzyniak, Sekretarz Gminy Kościelec Krzysztof Nawrocki, Zofia Kokocińska Przewodnicząca Rady Gminy Kościelec, Pani Mariola Szymańska, Pan Rafał Biskubski, Pani Justyna Sobczak, Mirosław Zagozda Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie, Naczelnik Wydziału Kryminalnego Policji w Kole asp. sztab. Zbigniew Michalak, asp.Mariusz Fraszczyk  dzielnicowy Gminy Kościelec Prezes Honorowy Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kościelcu Czesław Świderski,  Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kościelcu Józef Pacholski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzymowie  Jan Czaja, Komendanta Gminny ZOSP RP w Kościelcu Marek Straszewski, Prezes OSP w Krzymowie Julian Tomicki, delegacje jednostek OSP z terenu gminy Kościelec na czele z pocztami sztandarowymi, Radni Gminy Kościelec, Dziekan Dekanatu Kościeleckiego ks. Tomasz Jener oraz Kapelan gminny strażaków gminy Kościelec, ks. Radosław Kobiela Kapelan Powiatowy Strażaków, Lech Płachecki Leśniczy i Dariusz Kunicki Podleśniczy gm. Kościelec, Pani Katarzyna Sowińska Przewodnicząca KGW Trzęśniew, Pan Zenon Stachowiak Sołtys wsi Trzęśniew, Orkiestra Gminna na czele z kapelmistrzem Michałem Przybyłą, Przedstawiciele mediów,

Zakup samochodu o całkowitej  wartości  -759 771,00 zł. Współfinansowany został ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  jako dotacja  zadania publicznego ,,Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej KSRG’’ - 300 000,00 tyś. zł,

Budżet Gminy Kościelec – 215 000,00 zł,

Z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia - 149.666,00 zł,

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu finansowania służb ratowniczych w 2019 roku - 95 334,00 zł.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

    

   

    

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 21.09.2019  o godzinie 8:51 Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole zadysponowało zastęp GBA 3/24 VOLVO  OSP Trzęśniew do miejscowego zagrożenia jakie stwarzały owady błonkoskrzydłe w miejscowości Białków Górny gm. Kościelec.

W działaniach udział brały zastępy : 
GBA 3/24 VOLVO OSP Trzęśniew.

W dniu 10.09.2019 o godzinie 7:37 Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole zadysponowało zastęp GBA 3/24 OSP Trzęśniew miejscowego zagrożenia jakie stwarzała plama oleju na drodze wojewódzkiej w miejscowości Daniszew gm. Kościelec.

W działaniach udział brały zastępy :

GBA JRG Koło, 
GBA OSP Trzęśniew.

 

Gościmy

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.