Telefon: 691-777-034

Email: osptrzesniew@op.pl

Bezpieczeństwo w mieszkanich

 

 

Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach wielo i jednorodzinnych, to co roku okres zwiększonej ilości pożarów. Statystyki Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych.

 

Ilość strażackich interwencji rośnie z każdym rokiem.

 

Przyczyny pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominujące ich grupy, to podpalenia, nieostrożność osób zarówno dorosłych jak i nieletnich, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych oraz wady i zła obsługa urządzeń grzewczych.

 

Zapewnij bliskim i sobie spokojne święta.

 

Zapamiętaj następujące, podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego.

 

1. W zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych:

 

-   nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż dopuszczalna, nie naprawiaj ich,

 

-   używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej - nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych; jednoczesne włączenie opiekacza, żelazka i czajnika powoduje duże obciążenie eksploatowanej instalacji,

 

-   nie używaj urządzeń uszkodzonych,

 

-   zlecaj przeglądy techniczne urządzeń elektrycznych i gazowych wyłącznie osobom uprawnionym do ich wykonywania,

 

-   nie ustawiaj sprzętu telewizyjnego i radiowego w nie wentylowanych regałach, na półkach obłożonych książkami i innymi materiałami palnymi - przez powolne i długotrwałe nagrzewanie zakurzonych przedmiotów może dojść do ich zapalenia,

 

-   nie wykonuj prowizorycznych podłączeń do instalacji elektrycznej,

 

-   używaj tylko urządzeń elektrycznych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia,

 

-   nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych (mebli, firanek, itp.) - zachowaj odległość minimum 50 cm.

 

2. W zakresie eksploatacji urządzeń gazowych:

 

-   w mieszkaniu przechowuj nie więcej niż 2 nie podłączone do urządzeń gazowych butle gazowe, o ładunku nie przekraczającym 11 kg każda,

 

-   nie przechowuj butli w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu  (np. w piwnicach), ponieważ gaz propan-butan jest cięższy od powietrza, może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem,

 

-   nie zatykaj przewodów wentylacyjnych - w urządzeniach gazowych, w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, nastąpi niezupełne spalanie gazu, którego produktem może być trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO),

 

-   zlecaj okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych – niedrożne mogą być przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody,

 

-   nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową - takie praktyki mogą się skończyć poważnym zatruciem organizmu,

 

-   używaj kuchni gazowej z wyłącznikiem przeciwwypływowym,

 

-   używaj urządzeń gazowych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia.

 

3. Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek pożaru:

 

-   nie stosuj krat w drzwiach i oknach, na klatkach schodowych i przejściach między nimi oraz wyjściach na dach - krata utrudni ewakuację podczas pożaru oraz wydłuży czas oczekiwania na pomoc strażaków; jeżeli musisz, zakładaj kraty, które można otworzyć od wewnątrz. Klucz przechowuj w miejscu, znanym wszystkim domownikom; pamiętaj, że podczas pożaru może to być jedyna droga ewakuacji,

 

-  nie zastawiaj sprzętami korytarzy i dojść do mieszkań – może to utrudnić ewakuację oraz dojście ratowników.

 

4. W zakresie posługiwania się ogniem otwartym:

 

-  dopilnuj, by dzieci nie bawiły się ogniem, materiałami pirotechnicznymi czy urządzeniami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj małoletnich dzieci bez opieki,

 

-   nie pal śmieci w śmietnikach i nie dopuść do zaprószenia ognia w zsypie,

 

-   nie pal papierosów w łóżku - ludzie giną nie tylko w pożarach obejmujących całe mieszkanie; zdarza się, że zaprószenie ognia niedopałkiem papierosa po zaśnięciu, prowadzi do śmiertelnego zatrucia,

 

-   nie zapalaj świec w pobliżu materiałów łatwo zapalnych,

 

-   nie pozostawiaj włączonej kuchenki bez dozoru - odparowanie wody z garnka może doprowadzić do zwęglenia pozostałości, zapalenia ich i silnego zadymienia mieszkania, szczególnie niebezpiecznego dla śpiących osób; przypadkowe wygaszenie kuchenki podczas gotowania może również doprowadzić do ulatniania się gazu i jego wybuchu,

 

-  przestrzegaj zakazu używania wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach,

 

-   przestrzegaj instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych,

 

-  przestrzegaj wymagań prawa lokalnego w zakresie stosowania wyrobów pirotechnicznych,

 

-  wyposaż mieszkanie w gaśnicę proszkową, minimum 2-kilogramową; taką gaśnicą będziesz mógł bezpiecznie gasić palące się urządzenia elektryczne pod napięciem,

 

-   wyposaż mieszkanie w autonomiczną czujkę pożarową, alarmującą o powstaniu dymu (podczas każdego pożaru wydzielają się duże ilości dymu).

 

5. Gdy opuszczasz mieszkanie:

 

-   sprawdź czy zostały wyłączone wszystkie odbiorniki prądu i gazu,

 

-   przed opuszczeniem domu na dłuższy czas odłącz zasilanie prądem elektrycznym oraz zakręć zawory wody i gazu,

 

-   u sąsiadów pozostaw informację, gdzie będziesz przebywać.

 

6. Gdy powstanie pożar:

 

-   zadzwoń do straży pożarnej pod numer - 998 lub z telefonu komórkowego 112

 

-   staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania lub wyjść na zewnątrz budynku - pamiętaj - dym unosi się do góry, nie wolno zjeżdżać windami, nie należy otwierać drzwi, przez które wydobywa się dym, gdyż dostarczenie większej ilości tlenu może spowodować szybki rozwój pożaru i płomienie mogą nas poparzyć,

 

-  jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwieraj drzwi prowadzących na korytarz, uszczelnij je, wzywaj krzykiem pomocy, wykonuj polecenia strażaków,

 

-   nie gaś wodą urządzeń elektrycznych, grozi to porażeniem prądem; staraj się wyciągnąć z gniazdka przewód zasilający (np. drewnianym kijem od szczotki), można wykręcić bezpieczniki by odłączyć dopływ prądu do mieszkania,

 

-   powiadom o zagrożeniu sąsiadów,

 

-   nie wdychaj dymu - zasłoń usta mokrą tkaniną; jeżeli to możliwe - zmocz swoje ubranie lub owiń ciało mokrą grubą tkaniną z naturalnych materiałów (z lnu, wełny, bawełny itp.).

 

7. Gdy poczujesz gaz:

 

-  zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i administrację,

 

-  powiadom sąsiadów,

 

-  nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,

 

-  nie zapalaj zapałek czy zapalniczek,

 

-  zamknij zawór gazu w mieszkaniu,

 

-  otwórz szeroko okno,

 

-  wyjdź na zewnątrz budynku.

 

 

Podkategorie

Gościmy

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.