Telefon: 691-777-034

Email: osptrzesniew@op.pl

2023

W dniu 20.03.2023r. Prezes z OSP Trzęśniew dh. Rossa Mirosław uczestniczył w uroczystym odbiorze promesy z WFOSiGW w Poznaniu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w naszej jednostce. Uroczystość miała miejsce w KP PSP we Wrześni.
Dziękujemy Bardzo:
- Panu Wójtowi Dariuszowi Ostrowskiemu,
- Gminie Kościelec,
- WFOSiGW w Poznaniu,
- Panu Zbigniewowi Hoffmanowi,
- Panu Leszkowi Galembie,
- Pani Anecie Niestrawskiej,
- Panu Robertowi Popkowskiemu,
- KG PSP  w Warszawie,
- KW PSP w Poznaniu,
- KP PSP w Kole,
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się na pozyskanie dotacji na ten cel.
 
 
 
 
 
Kategoria: /