W dniu 23.01.2023r. druhowie z naszej jednostki zostali zaproszeni do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu w celu przeprowadzenia pogadanki oraz szkolenia dotyczącego zagadnień związanych z bezpiecznym zachowaniem się podczas ferii zimowych. Głównymi tematami były między innymi umiejętności wzywania służb ratowniczych, prawidłowe zachowanie się podczas zagrożeń jakie mogą wystąpić w czasie ferii zimowych czy też udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach wystąpienia Nagłego Zatrzymania Krążenia w tym również z użyciem Automatycznego Defibrylatora AED. Spotkanie miało także na celu zwiększenie świadomości uczniów o tym jak ważnym elementem jest pierwsza pomoc przedmedyczna w czasie dojazdu Zespołów Ratownictwa Medycznego. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za chęć udziału oraz zaangażowanie podczas szkolenia. Mamy nadzieje ze wiedza która jest poparta wieloletnim doświadczeniem naszych druhów wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa w naszej Gminie i Powiecie Kolskim zwłaszcza w czasie trwania ferii zimowych.