Telefon: 691-777-034

Email: osptrzesniew@op.pl

2022

W dniu 17.12.2022r. w OSP Trzęśniew odbyło się spotkanie opłatkowe druhów naszej jednostki. Podczas spotkania obecny był również nasz druh ks. Tomasz Jener. Druhowie uczcili minutą ciszy druhów, którzy odeszli w tym roku. Odmówiono modlitwę a prezes jednostki rozdał wszystkim druhnom, druhnom i Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej opłatek. Wszyscy złożyli sobie życzenia świąteczne i zasiedli do stołu. Podczas spotkania był obecny równiej Wójt Gminy Kościelec Dariusz Ostrowski. Spotkanie odbyło się w świątecznym nastroju.

 

 

 

 

Kategoria: /