Telefon: 691-777-034

Email: osptrzesniew@op.pl

2022

Nasza jednostka wykonała przelew wszystkich zebranych środków pozyskanych z dobrowolnych wpłat za kalendarze na fundację wspierającą Filipa zmagającego się z chorobą, który pochodzi z naszej miejscowości. Oprócz środków pozyskanych z kalendarzy jednostka przekazała również składki członkowskie na ten cel. Dowód wpłaty na konto fundacji zostanie okazany rodzicom. Bardzo dziękujemy wszystkim osobą za włączenie się w naszą akcję. Podziękowanie kierujemy również dla naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej która wspólnie z zarządem podjęła decyzję o przekazaniu środków na Filipa zamiast na zakup ubrań dla MDP. Mamy nadzieję ze nasz wspólny wysiłek wpłynie na poprawę zdrowia naszego młodego mieszkańca a także będzie jednoczyć w kolejnych akcjach podejmowanych przez nasze społeczeństwo. Jednostka OSP Trzęśniew życzy szybkiego powrotu do zdrowia Filipa oraz wytrwałości dla rodziców.

Źródło zdjęcia: Pomoc dla Filipa - Facebook.

 

 

Kategoria: /