Telefon: 691-777-034

Email: osptrzesniew@op.pl

2021

W dniu 21.12.2021r. w OSP Trzęśniew odbyło się spotkanie opłatkowe druhów naszej jednostki. Podczas spotkania obecny był również nasz druh ks. Tomasz Jener. Uczczono minutą ciszy druhów którzy odeszli w tym roku. Odmówiono modlitwę a prezes jednostki rozdał wszystkim druhom opłatek. Wszyscy złożyli sobie życzenia świąteczne i zasiedli do stołu. Spotkanie upłynęło w świątecznym nastroju.

  

   

    

 

 

 

 

 

Kategoria: /