Telefon: 691-777-034

Email: osptrzesniew@op.pl

2021

W dniu 30.11.2021 roku w Urzędzie Gminy Kościelec nasza jednostka otrzymała nowy sprzęt w postaci kamery  termowizyjnej. Kamera została zakupiona ze środków pozyskanych przez Gminę z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach programu Funduszu Sprawiedliwości. Zgodnie z umową o dofinansowanie DFS-V.7211.336.2021 zakupiono kamerę  termowizyjną, kwota dofinansowania wyniosła 6 928,00 zł. profesjonalny sprzęt umożliwi nam efektywniejsze działanie podczas działań ratowniczo - gaśniczych. W przekazaniu kamery uczestniczyli Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Pan Robert Popkowski, Wójt Gminy Kościelec Pan Dariusz Ostrowski, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Kościelcu druh Józef Pacholski, Komendant Zarządu Gminnego ZOSP RP w Kościelcu druh Marek Straszewski, Prezes OSP Trzęśniew druh Mirosław Rossa, Naczelnik OSP Trzęśniew druh Radosław Rossa.

Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc w pozyskaniu nowego sprzętu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: /