Telefon: 691-777-034

Email: osptrzesniew@op.pl

Strażacy, poczty sztandarowe i zaproszeni goście zebrali się przed Urzędem Gminy w Kościelcu, gdzie  po uformowaniu kolumny przeszli  w asyście gminnej orkiestry strażackiej z Kościelca, na mszę świętą  w intencji ojczyzny do kościoła parafialnego p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Kościelcu. Mszy świętej przewodniczył  ksiądz Mariusz Adamczewski.

Po zakończeniu mszy  wszyscy zebrani udali się  w miejsce uwieńczone  Męczeńską  Krwią Młodzieży Polskiej. Złożono kwiaty i zapalono znicze pod obeliskiem. Następnie  udano się na cmentarz parafialny,  gdzie znajduje się grób harcerzy  poległych za ojczyznę w tym miejscu również  złożono kwiaty       i zapalono znicze. Kolejnym punktem uroczystości było spotkanie przy mogile w Turach, (gmina Kościelec). Uroczystości miały charakter między gminny Gminy Kościelec i Krzymów. W mogile tej znajdują się szczątki Polaków, którzy zostali zamordowani przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Przedstawiciele władz samorządowych i delegacje  złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Proboszcz Parafii Krzymów ksiądz Wojciech Kazimierczak poświęcił nowo postawiony krzyż     i odprawił  modlitwę  za osoby spoczywające w tej mogile oraz wszystkie osoby których ciała są rozproszone po całym świecie. Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Trzęśniewie a jednocześnie Druh  Mirosław Zagozda  z jednostki  OSP Trzęśniew odczytał apel poległych. Myśliwi z Koła łowieckiego ,,RYŚ” oddali salwę honorową.

Na zakończenie  Wójt Gminy Kościelec  Pan Dariusz Ostrowski, Wójt Gminy Krzymów Pan Tadeusz Jankowski i Przewodnicząca Rady Gminy Krzymów Pani Danuta Mazur  podziękowali  pocztom sztandarowym, strażakom,orkiestrze gminnej, grupie motocyklistów, zebranym mieszkańcom i wszystkim osobą  którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości. Zaznaczyli, że należy pamiętać również w latach przyszłych o naszych  przodkach, którzy walczyli za naszą wolność i niepodległość. Szczególnie  pamiętać należy o tych, którzy oddali  życie za Niepodległość Polski.