Telefon: 691-777-034

Email: osptrzesniew@op.pl

Strażacy, poczty sztandarowe i zaproszeni goście zebrali się przed Urzędem Gminy w Kościelcu, gdzie po uformowaniu kolumny przeszli  w asyście gminnej orkiestry strażackiej z Kościelca, na mszę świętą w intencji ojczyzny do kościoła parafialnego p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Kościelcu. Mszy świętej przewodniczyli  proboszcz  parafii Kościelec ks.Tomasz Jener i  proboszcz  parafii  Białków Kościelny ks. Stanisław Cyl.

Po zakończeniu mszy  wszyscy zebrani udali się  w miejsce uwieńczone  Męczeńską  Krwią Młodzieży Polskiej.  Złożono kwiaty i zapalono znicze pod obeliskiem. Następnie  udano się na cmentarz parafialny,  gdzie znajduje się grób  harcerzy  poległych za ojczyznę w tym miejscu również  złożono kwiaty i zapalono znicze. Kolejnym punktem uroczystości było spotkanie przy mogile w Turach, (gmina Kościelec). Uroczystości miały charakter między gminny Gminy Kościelec i Krzymów. W mogile tej znajdują się szczątki Polaków, którzy zostali zamordowani przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Przedstawiciele władz samorządowych i delegacje  złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Proboszcz Parafii Krzymów ks. Mariusz Idczak   odprawił  modlitwę  za osoby spoczywające w tej mogile oraz wszystkie osoby których ciała są rozproszone po całym świecie. Dyrektor Szkoły Podstawowej        w Trzęśniewie a jednocześnie Druh  Mirosław Zagozda  z jednostki  OSP Trzęśniew odczytał apel poległych.

Na zakończenie  Wójt Gminy Kościelec  Pan Dariusz Ostrowski i Wójt Gminy Krzymów Pan Tadeusz Jankowski  podziękowali  pocztom sztandarowym, strażakom i wszystkim zebranym  mieszkańcom za udział w tej uroczystości. Zaznaczyli, że należy pamiętać również w latach przyszłych o naszych przodkach, którzy walczyli za naszą wolność i niepodległość. Szczególnie  pamiętać należy o tych, którzy oddali  życie za Niepodległość Polski.

   

  

   

  

  

  

  

  

 Sporządził:Rossa Mirosław.