Telefon: 691-777-034

Email: osptrzesniew@op.pl

Utworzono: środa, 07 grudzień 2022 14:30

 

 

Tlenek węgla - bądź czujny

 

Ostrzegamy.......................

Przypominamy..........

Radzimy........

 

Bądź czujny!!!

Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie pożarowe oraz zagrożenie zatrucia czadem!!!

 

W związku z rozpoczęciem okresu grzewczego  Strażacy z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzęśniewie informują, że jest to okres podczas którego statystycznie odnotowuje się bardzo dużą ilość pożarów w obiektach mieszkalnych oraz przypadków zatruć tlenkiem węgla (tzw. Czadem).

W związku z powyższym apelujemy do wszystkich mieszkańców powiatu kolskiego o zachowanie szczególnej ostrożności i roztropności podczas czynności związanych z ogrzewaniem mieszkania.

Poniżej przedstawiamy kilka niezwykle ważnych wskazówek, których należy bezwzględnie przestrzegać podczas eksploatacji urządzeń grzewczych:

· Do ogrzewania mieszkania należy wykorzystywać tylko i wyłącznie urządzeń do tego przystosowanych i sprawne technicznie

· Urządzenia grzewcze należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i warunkami określonymi przez producenta,

· Urządzenia grzewcze należy poddawać okresowym przeglądom i kontrolom

· W sąsiedztwie urządzeń grzewczych nie należy składować materiałów palnych,

· W pomieszczeniach, w których składowane są materiały palne nie należy używać otwartego ognia oraz palić tytoniu

· Należy wykonywać okresowe przeglądy (przede wszystkim pod katem szczelności i drożności) i usuwać zanieczyszczenia z przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) z następującą częstotliwością: od palenisk opalanych paliwem stałym co najmniej 1 raz na 3 miesiące; od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym co najmniej 1 raz na 6 miesięcy; zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych należy usuwać co najmniej 1 raz w roku,

· Należy pamiętać o lokalizacji i wykonaniu kotłowni zgonie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi,

· Przeglądy i naprawy wszelkich instalacji ( w tym elektrycznej) i urządzeń powinny być wykonane przez osoby posiadające do tego niezbędne kwalifikacje i uprawnienia, bo tylko takie przeglądy dają gwarancie sprawności tych urządzeń i instalacji.

 

 

 

Pamiętajmy!!! 

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.

Filmik:  https://www.youtube.com/watch?v=XxplSjvu6Y8

 

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.